Homilia na 24 sierpnia (21. niedziela okresu zwykłego)

"Przynależności do Chrystusa nie można udowodnić wyłącznie zapisem w księgach chrzcielnych. Dowodzi się jej przez ewange­liczny styl życia. O obecności chrześcijanina świadczą zdziwienie, które wywo­łuje, nowość, którą wyraża. I każdego dnia musi być tak, jakby to był pierwszy raz. Nie możemy żyć z procentów. Nie wolno nam liczyć na minio­ne zasługi" - pisze ks. Marcin Budziński w homilii na 21. niedzielę okresu zwykłego. Cały tekst oraz homilie ks. Artura Filipiaka i ks. Tomasza Rogozińskiego (do dzieci) w "Bibliotece Kaznodziejskiej". Zamów prenumeratę i dostęp online!

Homilia na 26 sierpnia (NMP Częstochowskiej)

"Polnymi gościńcami, leśnymi duktami, asfaltowymi drogami szli pielgrzymi na Jasną Górę. W słońcu i deszczu, spiekocie lub porannym chłodzie spieszyli do Matki. Nie licząc odcisków, potu, niewygody, byle szybciej klęknąć przed Królową Polski. " - pisze ks. Radosław Rychlik w homilii na uroczystość NMP Częstochowskiej (26 sierpnia). Teksty ks. Rychlika oraz ks. Marcina Chudzika na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej są dostępne w "Bibliotece Kaznodziejskiej". Zamów prenumeratę i dostęp online!

Znak pokoju bez zmian

Jak podaje Radio Watykańskie, "przekazanie znaku pokoju w rzymskiej liturgii mszalnej ma teologiczne znaczenie związane z tajemnicą paschalną. Jest to jakby pocałunek Chrystusa zmartwychwstałego obecnego na ołtarzu pod postaciami chleba i wina. Ma być zatem utrzymany na dotychczasowym miejscu, po konsekracji, między Ojcze nasz a Komunią świętą – wskazuje Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w liście okólnym do wszystkich episkopatów, zatwierdzonym 7 czerwca 2014 roku przez papieża Franciszka". Więcej na stronie Radia Watykańskiego.

 
Poradnik spowiednika
"Biblioteka Kaznodziejska" jest patronem medialnym nowej książki dla spowiedników.
Homilie Jana Pawła II
"Biblioteka Kaznodziejska" jest patronem medialnym książki Wydawnictwa M "Jan Paweł II. Homilie na niedziele i świeta. Rok ABC".
 
W numerze