Piątek, 31 października 2014, Flp 1,1-11; Łk 14,1-6

 

„Lecz oni milczeli”
 
Faryzeusze, którym Jezus zadaje pytanie o możliwość uzdrowienia w szabat, milczą. Logicznie myśląc musieliby przyznać, że człowiek jest ważniejszy od przepisu prawa ale to byłoby wbrew wyznawanym przez nich zasadom. Nie mówią więc nic. Głowa schowana w piasek i zamknięcie się na Boże działanie. Święty Paweł w Liście do Filipian modli się „o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu oceny tego co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa”. Z głową podniesioną idźmy za Jezusem.

ks. Robert Klemens COr

więcej
 
Homilia na 1 listopada (Wszystkich Świętych)

„Wpatrując się w rzeszę wszystkich świętych, pośród których znajduje się św. Augustyn, słyszymy jego głos: „Są w ogrodzie Pańskim nie tylko róże męczenników, ale lilie dziewic i bluszcze małżonków i fiołki wdów”. Syn św. Moniki zaprasza nas do podziwiania ogrodu świętości w Kościele" - to fragment tekstu homilii na uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI 2014), której autorem jest ks. Zbigniew Kosik. Polecamy również teksty ks. Roberta Klemensa COr., ks. Andrzeja Ziółkowskiego CM i ks. Tomasza Rogozińskiego (do dzieci). Wszystkie teksty dostępne w całości (również w Internecie) po opłaceniu prenumeraty!

Homilia na 2 listopada (Dzień Zaduszny)

"Michał Anioł, sławny włoski malarz, rzeźbiarz, architekt i poeta, zwierzył się kiedyś pewnej hrabinie: – Mam już 86 lat i ufam, że wkrótce Pan Bóg wezwie mnie do siebie. – Ach, jest już pan zmęczony życiem? – zapytała hrabina. – Nie – odparł wielki artysta – jestem właśnie stęskniony do życia" - pisze s. Arletta Ziółkowska w homilii na Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny, 2 XI 2014). Proponujemy również teksty s. Noeli Wojtatowicz CSFN, ks. Zbigniewa Cieślaka, ks. Artura Filipiaka i Moniki Zuber (do dzieci).  Wszystkie teksty dostępne w całości (również w Internecie) po opłaceniu prenumeraty!

Godzina święta - prezentacja. Polecamy!

Prezentacja "Godzina święta" z tekstami pieśni i rozważań oraz zdjęciami na podstawie materiałów zamieszczanych w "Bibliotece Kaznodziejskiej" na pierwszy czwartek LISTOPADA do wykorzystania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu - do pobrania tutaj! Jeśli masz w swoim kościele projektor multimedialny możesz skorzystać z naszej prezentacji "Godzina Święta"!

POBIERZ PREZENTACJĘ

 
Poradnik spowiednika
"Biblioteka Kaznodziejska" jest patronem medialnym nowej książki dla spowiedników.
Homilie Jana Pawła II
"Biblioteka Kaznodziejska" jest patronem medialnym książki Wydawnictwa M "Jan Paweł II. Homilie na niedziele i świeta. Rok ABC".
 
W numerze