W numerze
 
styczeń/luty 2008 » SUGESTIE HOMILETYCZNE » 3 Niedziela okresu zwykłego »

Nawrócenie warunkiem przyjaźni z Bogiem - homilia do dzieci

Drukuj
Proponowane pomoce: I cz. – różaniec, obraz Jana Pawła II, napis: III tajemnica; II cz. – obraz X przykazań Bożych, obraz Jezusa, napis: prawda, sprawiedliwość, miłość, pokój, obraz Apostołów, napis: Kościół; III cz. – III tajemnica światła, obraz chrztu, obraz spowiadającego się.
Proponowane pomoce: I cz. – różaniec, obraz Jana Pawła II, napis: III tajemnica; II cz. – obraz X przykazań Bożych, obraz Jezusa, napis: prawda, sprawiedliwość, miłość, pokój, obraz Apostołów, napis: Kościół; III cz. – III tajemnica światła, obraz chrztu, obraz spowiadającego się.
 
Wśród pierwszokomunijnych pamiątek znajduje się różaniec (pokazać). Tę modlitwę codziennie odmawiał Jan Paweł II (obraz). Bardzo pragnął, by różaniec stał się modlitwą życia każdego człowieka. Poszczególne tajemnice przypominają ważne wydarzenia z życia Pana Jezusa oraz Matki Bożej. Janowi Pawłowi II zawdzięczamy poszerzenie modlitwy różańcowej o tajemnice światła. Trzecia z nich (pokazać) mówi o głównym zadaniu, jakie wykonuje Pan Jezus: nawołuje do nawracania i głosi Królestwo Boże.
Pismo Święte opowiada o wielkim zatroskaniu Pana Boga o każdego człowieka. Pan Bóg chce, by człowiek żył w przyjaźni z Nim i wszystkimi ludźmi. Wyrazem zatroskania Pana Boga o nas jest zawarcie przymierza pod Synajem, daniem 10 przykazań Bożych (obraz) jako najlepszego „przepisu na życie”. Kiedy ludzie odchodzą od Boga – posyła proroków, by nawoływali do nawrócenia i przemiany życia. Z kolei Pan Bóg posyła na ziemię Pana Jezusa (obraz) – swojego Syna, który słowami i czynami pokazuje, jak budować Boże królestwo na ziemi. Podstawami budowania królestwa z Jezusem jest prawda (pokazać napis), sprawiedliwość, jedność i pokój.
Pan Jezus powołuje apostołów (obraz), by oni pomagali ludziom w nawracaniu się, czyli przemianie życia i budowaniu Bożego królestwa. Dlatego właśnie Pan Jezus zakłada Kościół (pokazać), by w nim każdy z nas nawracał się i budował Boże królestwo. Pan Jezus powołuje także biskupów oraz księży, by wykonywali zadania proroków i apostołów.
Do nawracania się oraz budowania Bożego królestwa wszyscy jesteśmy powołani. O tym przypomina nam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. To wezwanie będziemy przeżywali podczas odmawiania trzeciej tajemnicy różańca – tajemnicy światła (pokazać). W sakramencie chrztu (obraz) przyjęliśmy zobowiązanie, że wyrzekamy się grzechu i szatana. Odnowiliśmy te obietnice podczas Pierwszej Komunii Świętej. Nikt z nas nie jest na tyle silny, by jednorazowo się skutecznie nawrócił. Pan Jezus wie o tym, że jesteśmy słabi, dlatego zachęca do nawracania się przez całe życie. Temu służy spowiedź (obraz). Od naszego podejmowania nawrócenia zależy, czy budujemy Boże Królestwo.
Wielkie zadania powierza nam Pan Jezus: usuwając grzech – budujemy Królestwo Boże w nas samych, by z kolei będąc przyjaciółmi Pana Jezusa – budować je w domu, szkole oraz w gronie koleżanek i kolegów.
Pomyślę: jaka słabość powoduje, że grzeszę: lenistwo, złość, zazdrość, nieposłuszeństwo? Jaką wadę będę usuwał, by przeżywać nawrócenie i czynnie uczestniczyć w budowaniu Królestwa Bożego? Każdego tygodnia – w czwartek – będzie mi przypominała o tym trzecia tajemnica światła (pokazać).
autor: bp Antoni Długosz