W numerze
 
marzec/kwiecień 2006 » SYTUACJE DUSZPASTERSKIE »

Uroczystość św. Wojciecha

Drukuj

Przy grobie św. Wojciecha

“Stajemy dziś przy grobie św. Wojciecha w Gnieźnie” – takimi słowami rozpoczynała się homilia, którą Jan Paweł II wygłosił 3 czerwca 1997 roku podczas mszy świętej odprawionej na placu przed gnieźnieńską katedrą. I my chcemy stanąć dzisiaj, w liturgiczną uroczystość patrona naszej ojczyzny, przy jego grobie. Chcemy pielgrzymować w duchu do relikwii św. Wojciecha, które są największym skarbem naszego narodu, aby podziękować za świadectwo wiary, za duchowe dziedzictwo, za męczeńską śmierć, która przyczyniła się do umocnienia wiary w Polsce i w Europie – “ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity”. Mówił o tym podczas wspomnianej pielgrzymki do Gniezna Jan Paweł II: “Jakże dosłownie te słowa spełniły się w życiu i w śmierci św. Wojciecha! Jego męczeńska krew, zmieszana z krwią innych polskich męczenników, leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Wojciechowy zasiew krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce. Czerpała z niego cała Polska u zarania swej państwowości i przez następne stulecia. Zjazd Gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedności z całą rodziną państw Europy. U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał prawo, by na równi z innymi narodami włączyć się w proces tworzenia nowego oblicza Europy. Jest więc św. Wojciech wielkim patronem jednoczącego się wówczas w imię Chrystusa naszego kontynentu. Święty Męczennik tak swoim życiem, jak i swoją śmiercią kładzie podwaliny pod europejską tożsamość i jedność” (Jan Paweł II, Homilia podczas mszy świętej w Gnieźnie, 3 czerwca 1997).

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do wierności dziedzictwu Ewangelii – tej samej Ewangelii, której służył i której był wierny św. Wojciech. “Będziecie moimi świadkami” – mówi do nas Chrystus w słowach zapisanych przez natchnionego autora Dziejów Apostolskich, a w Ewangelii dodaje: “Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną”. Tę samą myśl rozwija św. Paweł, zwracając się do nas z wezwaniem: “Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusa” i zachęcając do walki jednym sercem o wiarę w Ewangelię. Warto zastanowić się, na czym dzisiaj powinna polegać walka o wiarę w Ewangelię? Czy sprawujemy się w sposób godny Ewangelii? Czy dla innych ludzi jesteśmy autentycznymi świadkami Chrystusa – zwłaszcza w tych warunkach i w tych sytuacjach, w których o to świadectwo najtrudniej?

“Stajemy dziś przy grobie św. Wojciecha w Gnieźnie” i od tego grobu pragniemy kolejny raz wyruszyć świętowojciechowym, duchowym szlakiem – szlakiem Ewangelii Chrystusa.

autor: ks. Maciej K. Kubiak