Polecamy
14 niedziela okresu zwykłego

Moc w słabości

06/07/09 ks. Maciej K. Kubiak
Przed kilkoma dniami zakończył się Rok św. Pawła, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, aby go słuchać i uczyć się od niego naszego nauczyciela «wiary i prawdy», z których wywodzą się motywy jedności uczniów Chrystusa (Benedykt XVI, homilia z okazji otwarcia Roku św. Pawła, 28 czerwca 2008 roku). Dzisiaj w drugim czytaniu słyszymy fragment 2. Listu do Koryntian, w którym Paweł chełpi się ze swoich słabości. Co więcej, Paweł pisze, że ma nawet upodobanie w swoich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach i uciskach z powodu Chrystusa.