Polecamy
14 niedziela okresu zwykłego

Tonący chwyta się brzytwy

06/07/09 ks. Robert Klemens COr
Nie ma na świcie człowieka, który osobiście nie zetknąłby się z mniejszym, czy większym cierpieniem. Doświadczając głębokich i bolesnych przeżyć fizycznych czy duchowych konfrontujemy się z naszą znikomością ale też otwieramy na wszystkie drogi, które prowadzić mogą do choćby częściowej ulgi. Niestety, niemoc człowieka i pragnienie poradzenia sobie z nią za wszelką cenę mogą zaprowadzić w bardzo niebezpieczne obszary.