15 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

13/07/09 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Można by powiedzieć, że w tę niedzielę wysłuchamy standardowych czytań. Pełno w nich oczywistości: że Bóg odpuszcza nam grzechy, że nas zbawia, że dał nam Ducha Świętego… Jak tych słów wysłuchamy tym razem? Może po raz kolejny sprawdzą się słowa piosenki: Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie dalej tak jak jest…