16 niedziela okresu zwykłego

Bóg tak bliski człowiekowi

20/07/09 Michał Piotr Gniadek
Powiadają, że dziś trzeba być silnym, liczyć tylko na siebie. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie skutecznie stawiać czoła wyzwaniom codzienności. Nie ma więc miejsca na sentymenty. Jeśli chcesz coś w życiu osiągnąć, weź się w garść i zmierzaj do celu! Idąc dalej tym tokiem rozumowania można dojść do wniosku, że tak naprawdę religijność jest wyrazem naszej słabości. Za wszelką cenę pragniemy wsparcia ze strony wszechmocnego Boga. On zaś jest niczym innym jak projekcją naszych marzeń.