16 niedziela okresu zwykłego

Mieć oczy, ręce i serce Pana Jezusa

20/07/09 bp Antoni Długosz
W rozmowie z dziećmi (obraz) zapytałem jaką reformę przeprowadziłyby w szkolnictwie? Część z nich zdecydowanie dążyłaby do tego, aby dziesięć miesięcy trwały wakacje, a tylko dwa miesiące nauka w szkole. Sprowadziłem je na ziemię przedstawiając wyniki takiej reformy: tragicznie wyglądałaby wiedza z różnych przedmiotów, chyba że czas nauki wydłużyłby się kilkanaście lat.