16 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

20/07/09 Małgorzata Białecka
Przebywanie w bliskim kontakcie z Jezusem Chrystusem wtedy i dziś niesie uzdrowienie. On otwiera, przemienia, wskrzesza z martwych i wszystko to może mieć miejsce w każdej dziedzinie naszego życia trzeba tylko czasu.