Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
17 niedziela okresu zwykłego

Komentarz biblijny

27/07/09 Henryk Knapik
uzdrowił w Jerozolimie człowieka sparaliżowanego od trzydziestu ośmiu lat. Uzdrowienie w szabat i ujawnianie Boskiego pochodzenia wywoływało religijną opozycję wobec Jezusa. Zdarzenia teraz opisywane dzieją się około pół roku później. Jezus opuścił Judeę i przybył z uczniami do Galilei nad Jezioro Galilejskie.