Polecamy
18 niedziela okresu zwykłego

Najważniejsze!

03/08/09 ks. Piotr Winkler
Człowiek w swoim życiu ma określone priorytety wybiera, co jest dla niego ważniejsze, co mniej ważne, w końcu co zupełnie błahe. Takie wybory zwykliśmy nazywać hierarchią wartości. Obrazowo mówiąc jest to drabinka w sercu człowieka, na szczeblach której poukładane są: ludzie, sprawy, zjawiska itd. Tak było od zawsze również w czasach Jezusa. Przypatrzmy się pokrótce tamtym ludziom. Dla nich ważny był Bóg nie zawsze jednak właściwie rozumiany, istotna była rodzina, praca, świątynia, najmniej ważny był niewolnik, innowierca czy grzesznik takimi wręcz pogardzano.