18 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

03/08/09 Piotr Lubiński
W dzisiejszych czytaniach korespondują z sobą dwa aspekty ludzkiej egzystencji. W Księdze Wyjścia dostrzegamy głodnych Izraelitów, uchodzących z niegościnnej, egipskiej ziemi, dla których najważniejszym i być może jedynym wówczas problemem jest niedostatek żywności. Ewangelia przedstawia zaś epizod nad jeziorem, mający miejsce zaraz po cudownym rozmnożeniu chleba. Ludzie szukali Pana nawet na przeciwległym brzegu, gdy zniknął im z oczu. Szukali z pobudek niezwykle prozaicznych. Jezus powiedział: nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości.