Polecamy
19 niedziela okresu zwykłego

Chleb, który syci głód życia

10/08/09 ks. Artur Filipiak
Ludzkie życie zależy w dużym stopniu od innych. Bez wspólnoty nikt nie byłby w stanie egzystować. Jedną z najstarszych form budowania jedności między ludźmi jest zasiadanie do posiłku. Wspólne jedzenie pradawny znak osobowej wspólnoty zostało podkreślone także przez Jezusa w Ewangelii. Eucharystia jako uczta to centrum i szczyt chrześcijańskiej wiary. Jest celebrowana przez Kościół, ale jednocześnie jest tym, co Kościół stanowi.