19 niedziela okresu zwykłego

Komentarz biblijny

10/08/09 Henryk Knapik
Jezus nadal wyjaśnia w jaki sposób jest chlebem życia i jakie są skutki uwierzenia w Niego. Wolą Ojca jest, aby Jezus nie stracił nikogo z tych ludzi, których wiarę poznał Ojciec: To jest bowiem wolą mojego Ojca, aby kto patrzy na Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne i bym ja go wskrzesił w dniu ostatnim. Słowa Jezusa wywołały szemranie części słuchaczy, podobną reakcję, którą Jezus mógł wcześniej poznać w wielu synagogach, również w rodzinnym Nazaret.