20 niedziela okresu zwykłego

Chleb eucharystyczny

17/08/09 o. Korneliusz Jackiewicz O. Cist.
Wczoraj przeżywaliśmy piękny dzień poświęcony Matce Bożej Wniebowziętej. To maryjne święto przypada w połowie sierpnia, kiedy powoli kończą się żniwa w myśl starego przysłowia: na Wniebowzięcie pokończone żęcie.Żniwa to zbiór dojrzałego zboża, najczęściej: pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Z lat szkolnych pamiętam zagadkę: które jest najstarsze zboże? Żyto, pszenica czy jęczmień. Najstarsze zboże to jęczmień, dlaczego? Ponieważ ma najdłuższe wąsy. Kto z was pomagał przy żniwach lub był w polu ten wie, że jęczmień ma długie wąsy.Rolnicy pięknie mówią, że żniwa to zbiór chleba, którego ma wystarczyć na cały rok. Zebrane zboże z pól, wielki trud rolnika, przemienia się w nowy chleb.Popatrzcie uważnie, co trzymam w rękach? (pokazuję dzieciom chleb). Chleb, kilka kromek chleba. Dużą kromkę chleba czasem nazywamy pajdą.Mówił mi Bronek, który jest harcerzem, że w czasie wakacji z młodszym bratem pomagali dziadkowi zwozić z pola snopy pszenicy i układać je w stodole. Babcia przygotowywała im duże pajdy chleba z masłem, które zabierali ze sobą w pole.