20 niedziela okresu zwykłego

Sprawa życia lub śmierci

17/08/09 s. Jana Zawieja CSFN
Tu chodzi o życie wieczneJezus przemawiając w synagodze w Kafarnaum nie pozostawia złudzeń: Jeśli nie będziecie spożywali Ciała i Krwi Syna Człowieczego, NIE będziecie mieli życia w sobie.A mowa tu nie o życiu, które się kończy na tej ziemi, ale o życiu wiecznym. Jezus dodaje stanowczo: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To dopiero sprawa życia lub śmierci!Daniel Ange w książce Eucharystia dotknąć Boga pisze: Jezus przyjął w Maryi śmiertelne ciało, aby móc cierpieć i umrzeć tak jak ja, ze mną i we mnie, to dlatego, że chciał oddać mi to samo ciało, ale już nieśmiertelne, abym mógł z Nim i w Nim już więcej nie cierpieć i nie umierać. Zdumiewająca wymiana! Od tej chwili jest fizjologicznie niemożliwe, aby moje ciało umarło na zawsze, skoro otrzymało Ciało Nieśmiertelnego.