Polecamy
21 niedziela okresu zwykłego

Podsumujmy kończące się wakacje!

25/08/09 ks. Maciej K. Kubiak
To pytanie Pan Jezus stawia dzisiaj również nam. Może w czasie wakacji brakowało nam czasu na modlitwę, na czytanie Pisma Świętego, na udział we Mszy Świętej… Czy i my chcemy odejść? Czy rozumiemy, że w ten sposób oddalamy się od Jezusa? A przecież jak przypomina nam dzisiaj św. Piotr to On ma słowa życia wiecznego. W czasie tego roku (od Adwentu) towarzyszą nam słowa Otoczmy troską życie słyszymy je na katechezie, słyszymy w kościele… Święty Piotr mówi, że Pan Jezus ma słowa życia wiecznego. Jeśli więc chcemy rzeczywiście troszczyć się o życie to prawdziwe, Boże życie w każdym z nas nie możemy oddalać się od Jezusa, nie możemy zapominać o Jego słowie.