22 niedziela okresu zwykłego

Komentarz biblijny

25/08/09 Henryk Knapik
Faryzeusze skrupulatnie przestrzegali nakazu mycia rąk jako elementu rytualnej czystości, mimo że zasada ta nie wywodziła się ze Starego Testamentu i mogła nawiązywać do wpływów greckich. Obmycie rąk miało na celu usunięcie częściowej nieczystości rytualnej nabytej np. na targu. Ręce zanurzano w wodzie lub polewano wodą z czystego naczynia. Faryzeusze mieli też przepisy dotyczące zanurzania naczyń w celu usunięcia ich nieczystości.W opinii faryzeuszów ich tradycja pochodzi od wielu pobożnych i mądrych nauczycieli, następców Mojżesza. W opinii Jezusa wiele dodatkowych wymogów stawianych każdemu przykazaniu Prawa, prowadziło do wypaczenia prostego przesłania Bożego.Krytycy Jezusa są zakłamani. Domagają się przestrzegania własnych przepisów, a uchylają przykazania Boże.