Polecamy
Rachunek sumienia dla młodzieży
Ks. Dariusz Madejczyk
KSIĄŻKA
2,50 zł 2,00 zł
22 niedziela okresu zwykłego

Na straży prawa Bożego

02/09/09 ks. Piotr Winkler
Prawo jest obecne w każdym miejscu naszego codziennego życia. Bez obowiązujących i przestrzeganych zasad wręcz niemożliwa byłaby ludzka egzystencja. Nawet w najbardziej prymitywnych w naszym odczuciu plemionach zamieszkujących najodleglejsze zakątki ziemi panują jakieś prawa, których przestrzeganie jest ważne. Można mówić o różnych rodzajach prawa: jest prawo Boże, naturalne, ludzkie. Pierwsze zostało podane przez Boga w formie przykazań jest niepodważalne. Drugie zostało wpisane przez Stwórcę w ludzką naturę i nie wolno go przekraczać. Ostatnie jest stanowione przez człowieka i może być modyfikowane.