Polecamy
Apostolstwo modlitwy

Historia Józefa (intencja ogólna na sierpień)

26/08/09 ks. Paweł Szpyrka SJ
Zamiast zastanawiać się nad losami milionów lepiej w osobistej refleksji przejąć się losem jednostki. Miliony zawsze pozostają odległe i anonimowe; jednostka narzuca się nam w sposób bardziej bezpośredni i wyzywający. Biblijna historia Józefa ma dodatkową przewagę nad innymi opowieściami, ponieważ zbiera pewne doświadczenie wielu wypędzonych i uciekinierów, którzy w niej starali się odkryć sens osobistej historii.