Polecamy
Apostolstwo modlitwy

Imię Chrystusa (intencja misyjna na sierpień)

26/08/09 ks. Paweł Szpyrka SJ
Dla chrześcijan Imię Chrystusa od początku było, znakiem przynależności, powodem do chluby, a przede wszystkim źródłem zbawienia. W Dziejach Apostolskich możemy łatwo odkryć znaczenie imienia Pańskiego w doświadczeniu Kościoła. Mowa Piotra wygłoszona w dzień Pięćdziesiątnicy zawiera zapewnienie: Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (Dz 2,21).