Godzina święta

Pierwszy czwartek sierpnia

07/08/09 Anna Lipczyńska
Zostaliśmy zaproszeni przez Boga samego, aby spotkać się z Nim i uwielbiać Go w Najświętszym Sakramencie. Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego pragniemy usłyszeć Jego głos, Jego przesłanie skierowane do każdego z nas. Pragniemy, aby Pan Bóg nas wysłuchał. Pragniemy, aby to spotkanie umocniło nas na drodze codziennego życia.