Polecamy
SYTUACJE DUSZPASTERSKIE

Maryja matką naszej dojrzałości (NMP Częstochowskiej)

27/08/09 ks. Mariusz Pohl
Cudowne wydarzenie w Kanie Galilejskiej jest chyba najlepszą ilustracją roli Maryi w dziejach zbawienia i w życiu Jezusa; ale także w życiu narodu polskiego i każdego z nas. Maryja towarzyszyła Jezusowi w przełomowym momencie Jego życia, może nawet w pewien sposób sprowokowała ten przełom. W tym momencie Jezus rozpoczął swoją misję, objawił publicznie swoją moc i chwałę, dał swoim pierwszym towarzyszom motywację do wiary i uczynił z nich wspólnotę swoich uczniów. Warto przyjrzeć się okolicznościom tego przełomu, by zrozumieć jaką rolę odegrała w nim Maryja, a potem by odkryć, co Maryja może i chce zrobić dla nas; w jaki sposób chce sprowokować naszą dojrzałość.