Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Nabożeństwo Fatimskie

Królowa wszystkich (materiał do kazania na 13 VIII)

14/08/09 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jakże chwalebne jest wysławianie Matki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Podobni jesteśmy do Apostołów, którzy zgromadzeni w Wieczerniku razem z Maryją oczekiwali na dary Ducha Świętego. Malarstwo religijne przedstawia w rozmaity sposób tę scenę.