Nabożeństwo Fatimskie

Królowa wszystkich (materiał do kazania na 13 VIII)

14/08/09 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jakże chwalebne jest wysławianie Matki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Podobni jesteśmy do Apostołów, którzy zgromadzeni w Wieczerniku razem z Maryją oczekiwali na dary Ducha Świętego. Malarstwo religijne przedstawia w rozmaity sposób tę scenę.