SYTUACJE DUSZPASTERSKIE

Opuszczam świat i idę do Ojca (homilia pogrzebowa)

25/08/09 ks. Kazimierz Siemieński
Stojąc w obliczu tej śmierci, nasuwa się mimo wszystko pytanie: co potem? Co potem, gdy człowiek wyda ostatnie tchnienie. Znana jest rozmowa św. Filipa Neri z pewnym studentem, na którego życie decydująco wpłynęło powtarzane przez świętego pytanie: co potem? Co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Jaki jest jego dalszy los? Czy osiąga on swój ostateczny cel wieczne szczęście w niebie?