Polecamy
Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Patrz w górę (sierpień)

26/08/09 ks. Kazimierz Siemieński
Tam, gdzie stoimy zupełnie sami i osamotnieni, gdzie musimy się rozprawić z samym sobą, samotnie walczyć i zmagać się z sobą, gdzie szukamy światła i gwiazdy w wędrówce życiowej lub trwożymy się i lękamy o zbawienie duszy, tam jest z nami Matka Boża przywoływana przez nas różańcem.