SYTUACJE DUSZPASTERSKIE

Wzór chrześcijańskiej Matki (św. Anny)

27/07/09 o. Zenobiusz Żak
Zgromadziliśmy się tak licznie, aby wziąć udział w uroczystości poświeconej świętej Annie. To Anna dostąpiła tego wielkiego zaszczytu, stając się matką dziecka, któremu nadano imię Maryja. Gdy dorosła, Bóg wybrał ją spośród wszystkich niewiast na ziemi, na Matkę swojego Syna Jezusa Chrystusa. Święta Anna jedna z najszlachetniejszych i najczcigodniejszych postaci w narodzie żydowskim, ale nie tylko!