Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
5,00 zł 4,25 zł
14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Najlepsze przed tobą!

04/07/11 Danuta Szelejewska
W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii Pan Jezus wychodzi naprzeciw ludziom, na własnej skórze odczuwającym trudności i przeciwności życia. Mówi do nich: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. By to wezwanie mogło być bezbłędnie odczytane, trzeba zastosować się do podanych przez Niego warunków. Prostaczkiem jest bowiem ten, kto potrafi zrezygnować z tylko po ludzku rozumianej mądrości i dostrzec, co liczy się najbardziej. Otwarcie się na Chrystusa kieruje ku Niemu ludzkie myśli i serce.Podaną prawdę łatwo jest zrozumieć w perspektywie wieczności. Święty Paweł wyjaśniając potrzebę otwarcia się na Pana, proponuje spojrzeć ponad to, co jest widoczne tylko dla oczu: Jeżeli przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała będziecie żyli. Wtedy też prawdą stanie się zapowiedź starotestamentalnego proroka Zachariasza: Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski.