Polecamy
14 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

05/07/11 Sławomir Zatwardnicki
Słowa z dzisiejszej Ewangelii zawsze budzą we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony radość, że nie wszystko zależy od ludzkiej inteligencji, z drugiej niepokój – że miałaby ona być przeciwna Bogu? Bo jakże to, czy Bóg nie mógłby nie stawiać tego albo-albo? Albo mądryś i roztropnyś, a wtedy nici z poznania Boga, albo jesteś prostaczkiem, a wtedy masz dostęp do Bożych tajemnic.