Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Boże a ludzkie ryzyko

19/07/11 ks. Zbigniew Kosik
W Bogu istnieją odwieczne skrajności. Zwraca na to uwagę starotestamentalny autor (Mdr). Jest w Nim niszcząca moc i potęga, które mogą być wykorzystane przeciwko człowiekowi; jest także w Bogu łagodna natura, pełna dobroci. Niezwykła bliskość przeciwieństw tego, co wzajemnie z natury się wyklucza, sprawia, że człowiek staje się źródłem inicjującym Boże działanie. Ono nie dąży do niszczenia stworzenia, mając na uwadze łagodność, miłosierdzie, to stanowi zaś przykład dla ludzi.Przypowieść Jezusa o chwaście wśród zboża (Mt), to jakby rozwinięcie podjętej przez mędrca refleksji. Życie składa się z istniejących obok siebie przeciwieństw dobra i zła. Odmienność potraktowania przez sługi i gospodarza zasianego ziarna i chwastu, ujawniają różne postawy Boga i człowieka. Stwórca pozwala istnieć obojgu, podczas gdy człowiek chciałby reagować od razu. Widoczna jest istotna różnica w postrzeganiu istniejących przeciwieństw przez Boga i człowieka. Ten patrzy na to, co teraz, Bóg widzi wszystko w perspektywie definitywnego końca. Tę ograniczoność ludzkiego serca wspomaga Duch Boży (Rz).