16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Niedługo żniwa!

19/07/11 ks. Konrad Zygmunt
Dzisiejsza ewangelia mówi nam o takim właśnie obrazie: posianego na polu zboża pszenicy i chwastu pomiędzy nią. Nikt nie chce mieć chwastu i trzeba go jakoś usunąć z pola. Ale kiedy by ktoś to chciał zrobić od razu to zniszczy dobre kłosy. Pytają się słudzy, czy nie pójść i nie zebrać chwastów? Chcą zrobić jak najlepiej i jak najszybciej, bo przecież czekają na żniwa, by zebrać plony pszenicy a nie plony z roślin, których nie posiali. Słyszymy jednak tłumaczenie skąd na polu znalazły się chwasty, że są one sprawką nieprzyjaciela. Kto pamięta jak zakończyła się ta historia? Czy kazał gospodarz od razu wyrywać chwasty? (nie). A jaka była decyzja, jak długo mają słudzy czekać? (do żniw, kiedy najpierw ma być zebrany chwast i spalony, a potem dopiero ma być zbierana pszenica do spichrza).Tę historię o dobrym zbożu i o chwastach, o czekaniu na czas żniw słyszeliśmy po to, by odnieść ją do swego życia. Po to Pan Jezus powiedział o tym co każdy kto pracuje na roli wie i zna takie sytuacje byśmy pomyśleli o nas samych.