17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Z ewangelicznym zapałem budujemy Królestwo Boże

25/07/11 bp Antoni Długosz
Z zaciekawieniem przeczytałem książkę pt. O świętych inaczej (pokazać). Autorka wymienia słabości i wady, jakie występowały w ich życiu: pychę, zazdrość, łakomstwo, porywczość, lenistwo. Tylko dzięki cierpliwej i wytrwałej pracy połączonej z ogromnym wysiłkiem opanowali te wady, stali się dojrzałymi i odpowiedzialnymi ludźmi.