Polecamy
19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kto jest, czego nie ma

08/08/11 ks. Jacek Kacprzak
Chodzenie po wodzie to jeden z najbardziej widowiskowych cudów Jezusa. Wymyka się on jednak ewangelicznemu rozumieniu cudu jako znaku potwierdzającego mesjańskie posłannictwo Nauczyciela z Nazaretu. Znaków mesjańskich Jezus dokonuje bowiem zawsze dla innych: uzdrawia chorych, karmi głodnych, wskrzesza umarłych.