Polecamy
19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nasze spotkania z Jezusem

08/08/11 ks. Maciej K. Kubiak
W Ewangelii słyszymy dzisiaj o spotkaniu Piotra z Jezusem, które wydarzyło się na jeziorze. Fale jeziora stały się dla apostoła miejscem spotkania z Jezusem. To spotkanie na skutek silnego wiatru i strachu, który pojawił się w sercu Piotra zostało w pewien sposób przerwane, a jednak stało się dla niego, a dzięki niemu również dla nas ważną lekcją na temat budowania naszych relacji z Panem Bogiem.