Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
19 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

08/08/11 Sławomir Zatwardnicki
Bardzo nie chciałbym, żeby kaznodzieja odczytywał słowa dzisiejszej ewangelii w sposób metaforyczno-umoralniający: łódź to nasze życie, fale to przeciwności, a ty, drogi słuchaczu, masz dzięki wierze iść przez te fale. Tak jakby od zagryzienia warg zależało, czy wytrwa słuchacz w wierze, czy utonie. I tak, jakby Ewangelia była poezją, którą należy traktować jako przenośnię.