Polecamy
20 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

15/08/11 ks. Marek Starowieyski
Zakończywszy proroctwo na temat pogan mówiące o nadejściu słowa Bożego, o cierniach i pokrzywach, które zostaną przemienione w cyprysy i mirty, Izajasz mówi o współczesnych słuchaczach, aby czynili to, co słuszne i podporządkowali się nadejściu Zbawiciela, bo On prawdziwie jest sprawiedliwością i miłosierdziem Boga.