Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
20 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

03/08/11
Wiara gotowa na wszystko
Dziwi nas więc Jego postawa wobec proszącej kobiety kananejskiej… Jako Mesjasz czuł się posłany przede wszystkim do Żydów. Poganka żydowskie pogardliwe określenie pogan przekształciła w wymowny obraz człowieka wierzącego. Ta odważna riposta ukazała ostatecznie wielkość wiary tej poganki. Wierzyła prosto, głęboko, z pasją, gotowa przyjąć wszystko – także i odmowę. Jezus widząc jej wiarę, spełnił prośbę. Od tego momentu zmieniły się losy tej kobiety i jej córki, zmieniły się losy Izraela i Jezusowej Ewangelii, która będzie głoszona także poganom.
Dotychczasowe niekorzystne położenie pogan stało się ich zaletą: wiedzieli, że nie mają żadnych praw i przywilejów, ale z wielką radością i spontanicznie przyjęli Bożą łaskę, choć nie mogli tego wszystkiego pojąć. W osobie kobiety kananejskiej dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam pogan jako wierzących w przyszłości. My jesteśmy w gruncie rzeczy w tej samej sytuacji co oni. Ciągle jesteśmy przyszłymi wierzącymi, stale na początku drogi, jak psy – pokornie i cierpliwie proszący, a innym razem pełni wymagań i żądań – ale napełnieni stale na nowo rodzącą się nadzieją na dojście do tak wielkiej wiary.
 
„W komunii z Bogiem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce