Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wiara domaga się pokory

15/08/11 o. Ignacy Kosmana OFMConv
Wiara Kananejki była prosta, głęboka, gotowa na wszystko: na wyśmianie, obelgę nawet na odmowę. Syn Boży widząc jej wiarę i znając obietnicę Jahwe wobec cudzoziemców, którzy przyłączyli się doń spełnił prośbę poganki. Od tego momentu zmieniły się losy kobiety i jej córki nie tylko w wymiarze cielesnym, także w wymiarze duchowym.