Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Od protekcjonalnych nonsensów do wyznania wiary

22/08/11 Sławomir Zatwardnicki
Nie trzeba się gorszyć takimi przekonaniami, jak zresztą wskazuje Ewangelia, również współczesnym Jezusowi niełatwo udawało się dostrzec w Nim kogoś więcej niż wybitnego człowieka-proroka. Należałoby raczej zwrócić uwagę, co takiego się stało, że jeden tylko Piotr ujrzał w Nim Syna Bożego. Spróbujmy wyciągnąć z tego jakieś wnioski.