Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
21 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

05/08/11
Uznajmy tajemnicę Boga

 

 
 
Niebo jest całkowicie inne i sam Bóg jest zupełnie inny niż to, co człowiek jest w stanie o Nim i o niebie powiedzieć, nawet w teologii. Rzeczywistość Boża przerasta ludzką wyobraźnię. I chociaż z chęcią dowiedzielibyśmy się czegoś więcej o Bogu i przyszłym życiu w wieczności, to powinniśmy się właściwie cieszyć, że to wszystko jest „zupełnie inne”. Gdybyśmy bowiem mogli zrozumieć, kim Bóg jest, dlaczego tak czy inaczej działa, to wtedy nie zmieściłby się w naszym ograniczonym umyśle. Gdybyśmy mogli pojąć Boga, to byłaby to śmierć naszej nadziei. Bóg przestałby być misterium, tajemnicą, skurczyłby się do naszego formatu, a ten przecież jest zawsze za mały tak dla Niego, jak i dla nadziei, która pozwala nam żyć.
Święty Paweł mówi „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga!…”. To zdanie potwierdza, że Bóg jest całkowicie inny. I dzięki Bogu! Przez to nasze życie zyskuje bezkresne perspektywy, przewyższające nasze ograniczone horyzonty. My, ludzie, jesteśmy nieraz tacy mali – zarówno w naszej mądrości, jak i jej braku, w naszej dobroci i w naszym złu, w naszej tęsknocie za nieskończonością i w naszej ciasnocie… Jak dobrze, że Bóg nie jest taki jak my! Bóg jest inny. Co prawda często każe nam żyć z pytaniami bez odpowiedzi, ale właśnie to nas ożywia i budzi w nas tęsknotę za Nim i niebem.
 
„W komunii z Bogiem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.