Polecamy
22 niedziela okresu zwykłego

Komentarz Ojców Kościoła

29/08/11 ks. Marek Starowieyski
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże. [Paweł] ustanawia przepisy prawne nie dając poznać swej władzy, i wykłada naukę z błaganiem, przypominając Bożą miłość do ludzi, o której mówił szeroko wcześniej. O cóż więc prosisz?