Polecamy
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Sugestie programowe

04/08/11
Przygotujmy się na niebo
Z każdego kościoła rozchodzi się radosna nowina o zbawieniu, każda jest próbą przełożenia Ewangelii na obrazy pełne życia i radości. Liczne obrazy przedstawiają Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i ukoronowanie Jej na Królową nieba i ziemi.
Ukazują nam niebiosa otwarte i chwałę, która czeka każdego wierzącego. A Wniebowzięta, królująca Maryja zachęca nas do większej ufności w spełnienie się wszystkich obietnic Jej Syna oraz w potęgę Jej matczynego wstawiennictwa. Przypomina nam, że celem naszej ziemskiej pielgrzymki jest wieczne życie z Bogiem i pobudza do wytrwałej, intensywniejszej pracy nad sobą, by w przyszłości – być może niedalekiej – móc przebywać razem z Nią w niebie. Wzywa nas do dobrego przygotowania się na to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka pojąć nie zdoła, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). Prośmy dziś Tę, która jest „Bramą niebios” i „do nieba ścieżką najprościejszą”, aby pomagała nam żyć w doczesności i prowadziła ku wieczności, abyśmy i my – tak jak Ona – w Chrystusie zostali ożywieni (por. 1 Kor 15,22).
 
„W komunii z Bogiem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.