Polecamy
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Sugestie słuchacza

16/08/11 Szymon Bojdo
W psalmie responsoryjnym ukazana jest nam niewiasta, córka królewska. Nasuwa to pytanie o godność kobiety we współczesnym świecie. Jak w dobie równości i zacierania się granic w rolach społecznych kobiety mają osiągnąć tę królewską godność?