Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Apostolstwo modlitwy

PRZYJAŹŃ Z CHRYSTUSEM

28/07/11 ks. Paweł Szpyrka SJ
Osobista relacja z Chrystusem jest tym, co wszelkiej działalności misyjnej daje skuteczność i siłę. Tylko razem z Nim można podejmować obowiązki z radością i otwierać się na drugiego człowieka. W ten sposób uczestniczyć w Jego misji i stawać się żywym znakiem Jego miłości.