Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Homilie okolicznościowe

Otwarci na horyzont nieskończony (homilia pogrzebowa)

28/08/11 ks. Kazimierz Siemieński
Życie nasze jest biegiem w zawodach ku wiecznej mecie. A czym jest dla nas wieczność? Wieczność nie jest ciągiem następujących po sobie dni kalen­darzowych, ale czymś co przypomina moment ostatecznego zaspokojenia, w któ­rym pełnia obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię (Spe salvi, 12).