Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
Pierwszy piątek

Warto Go naśladować

06/08/11 Danuta Szelejewska
Wezwanie Pana powinno się spotkać ze zrozumieniem człowieka. Naśladować Chrystusa może przecież każdy. Wystarczy wpatrzeć się w Tego, który oddał na krzyżu życie dla dobra wszystkich ludzi. Warto się starać, nagroda jest bowiem wyjątkowo piękna. Ale otrzyma ją tylko ten, kto w pełni na nią zasłużył: Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Ważne jest więc, by nie przegapić darowanej nam szansy.