Polecamy
Pierwszy piątek

Zakryte i odkryte

02/07/11 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Tak pięknie rozpoczynamy lipiec wpatrujemy się w Serce naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dziś także wiele wspólnot parafialnych, o ile kontynuują tradycję, rozpocznie codzienną modlitwę litanijną ku czci Krwi Chrystusa.