Polecamy
Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

NIEBO NAS OBSERWUJE (na sierpień)

28/08/11 ks. Kazimierz Siemieński
Fundamentem szczęśliwego, prawdziwego życia jest przyjaźń z Jezusem Panem. Tej przyjaźni uczy nas rozmiłowanie w Piśmie Świętym, w liturgii, głę­boka wiara, miłość do Matki Bożej, dzięki którym coraz bardziej poznajemy rzeczywiście samego Boga i tym samym prawdziwe szczęście, cel naszego życia.