Polecamy
1 Niedziela Adwentu

Sugestie programowe

28/11/11
Powierzyć swój dom
Opuszcza swój dom i nikomu nie mówi, kiedy doń wróci. Pan poucza uczniów, aby byli czujni nie tylko na czas Jego powtórnego przyjścia, ale także ze względu na inne wydarzenia, które sprawiają, że z radością oczekujemy na przyjście Chrystusa. Jesteśmy ludźmi Adwentu. Oczekiwanie nie jest tylko chwilowe, ale należy do stałej postawy wierzą­cych. Pomaga nam w tym oczekiwaniu modlitwa proroka Izajasza. Rozumiemy lepiej wszystkich oczekujących Jego przyjścia – tak pierwszego (żydzi), jak i drugiego (chrześ­cijanie).
Z pokorą ducha zadbajmy o nasz ziemski dom. Jest nim nie tylko rodzina, ale także religijna wspólnota, do której należymy. Cały Kościół jest domem, do którego należymy i o który powinniśmy dbać. Ochrzczeni w Kościele uczestni­czą także w życiu świata. A skoro tak, to zmienia się ich mentalność. Świat „kręci się” wokół własnych wartości, wciągając w nie coraz więcej ochrzczonych, którzy już inaczej postrzegają Boga, Kościół, sakramenty, liturgię, modlitwę. Czy wobec tego Kościół jest jeszcze domem dla ochrzczonych?
Trzeba czuwać, aby powtórne przyjście Chrystusa nie było zaskoczeniem. A najlepiej czuwać w domu, w parafii, w diecezji, w małych wspólnotach, w grupach działających w Kościele i dla Kościoła. Kościół jest domem dla każdego ochrzczonego.
 
„Kościół naszym domem”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.