Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
Wszystkich Świętych
Homilia do dorosłych

Tylko Bóg wystarcza

02/11/11 ks. Adam Kalbarczyk
Dziś, w uroczystość Wszystkich Świętych, Kościół odczytuje fragment tej drugiej wielkiej mowy, nazywanej Kazaniem na górze. Jezus przemawia wobec zgromadzonych tłumów do swoich uczniów, czyli do tych wszystkich, którzy w Niego wierzą. Nazywa ich ubogimi. Czyżby wiara czyniła ich ubogimi? Wygląda na to, że tak, bo tylko ubodzy są w stanie pojąć Jezusową dobrą nowinę dla ubogich. Tylko oni mogą doświadczyć jej wyzwalającej mocy i wiarygodnie głosić ją światu. Przykładem takiej postawy jest dla wszystkich wierzących sam Jezus, który głosi ubogim Ewangelię w ubóstwie. On, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić (por. 2 Kor 8,9). Dlatego Jego uczniem może być jedynie ten, kto jest gotów, współdźwigać z Nim Jego wyzbycie się siebie, Jego odrzucenie, odarcie ze wszystkiego, Jego krzyż.